Cpanel web hosting (WHM): จัดการเว็บโฮสติ้ง

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Web-hosting-thai พร้อมจัดการ web hosting ด้วย Cpanel

CPanel คือระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้คุณจัดการ web hosting ของโดเมนเนมของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่น การ upload ไฟล์ สำหรับเว็บไซต์, การจัดการอีเมล์, การสำรองข้อมูล (Backup), การ FTP, CGI script และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย และมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดรหัสผ่านผู้ใช้ (user password), จัดการรายชื่ออีเมล์ (email account) และการจัดการฐานข้อมูล mySql database เป็นต้น

รายละเอียดในหน้านี้ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ และเริ่มต้นใช้คอนโทรลพาเนลได้โดยง่าย คุณสามารถเยี่ยมชมตัวอย่างการทำงานของ Cpanel web hosting โดยคลิ๊กที่รูปภาพขนาดเล็กด้านล่างเพื่อชมภาพขยายค่ะ

Cpanel hosting plan

ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ ecomsiam web hosting

ตัวอย่างการใช้งาน คำอธิบาย
Change password สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคอนโทรลพาเนลและ FTP
email support หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานกับ Support team ของ ecomsiam.com โปรดคลิ๊กที่นี่
File manager จัดการแฟ้มข้อมูล เช่น สร้าง ลบ หรือย้ายไฟล์ ซึ่งคุณสามารถ Uplad file จากเครื่องของคุณขึ้นไปบน server และแก้ไข Html ได้ด้วย
Help หน้าจออธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนล
Resource meter ปริมาณการใช้ Disk space, email, transfer ในแต่ละวัน
Mail manager จัดการเกี่ยวกับ email เช่น add, update, remove หรือเปลี่ยน password ของ email
Mailing List สำหรับติดตั้ง mailing list ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วจะสามารถใช้ mailing list ได้โดยผ่านหัวข้อ mail manager
Counter สถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mySQL database ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งคุณสามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ table หรือ field หรือข้อมูลใน table ได้
Submit site to search engine ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยลงทะเบียนที่ Seach engine ยอดนิยม เช่น Infoseek,Alta Vista,Lycos, Excite, Hot Bot, Yahoo
...และอื่นๆ อีกมากมาย  

Cpanel hosting Features

Backup ของ web hosting

 • Backup (สำรองข้อมูล)
 • Restore (นำกลับมาใช้)

FTP ของ web hosting

 • จัดการ FTP Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
 • Anonymous FTP Controls

Subdomains ของ web hosting

 • สร้าง/ลบ Subdomains
 • Subdomain Redirects
 • Stats for Subdomains

ระบบอีเมล์ (Mail) ของ hosting

 • จัดการ Email Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Responders)
 • ส่งต่อไปยัง อีเมล์ account อื่น (Forwarders)
 • Mailing Lists (mailman)
 • คัดแยกอีเมล์ขยะ (Spam Filtering)

Network Tools

 • DNS Lookup
 • Traceroute

Database Management

 • จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases เช่น Add, Remove, Change Password, Add Access Hosts
 • phpMyAdmin Access

Pre-Installed CGI Scripts

 • Interchange Cart
 • Agora Cart
 • Bulletin Board
 • Java Chat
 • HTML Chat
 • phpMyChat
 • Random HTML Generator
 • Java Countdown Generator
 • Counter Generator
 • Secure FormMail clone
 • Java Clock Generator
 • cgiemail
 • Entropy Search/Entropy Banner

สถิติของการใช้เว็บโฮสติ้ง

Web hosting Stats

 • Webalizer Web Stats
 • Webalizer Ftp Stats
 • Analog Stats
 • AWStats
 • View Latest Visitors
 • View Bandwidth Usage
 • View Error Log
 • Download a raw log file

Site Tools ของ web hosting

 • Web Protect (htaccess editor)
 • Ability to Change Site and FrontPage password
 • Custom Error Pages
 • Redirects
 • Ability to Edit Mime Types
 • Ability to Edit Apache Handlers
 • Install / Uninstall FrontPage Extensions
 • Search Engine Submit Tool
 • File Manager

cPanel languages สำหรับ hosting

 • english
 • arabic
 • brazilian-portuguese
 • dutch
 • french
 • german
 • indonesian
 • italian
 • japanese-euc-jp / japanese-shift_jis
 • polish / portuguese
 • romanian / russian
 • simplified-chinese / traditional-chinese
 • spanish / swedish

#cpanel - domain

Cpanel Menu Files databases domains email security metrics software advances

ตัวอย่างหน้าจอ : ฟีเจอร์โดเมน (domains)

Cpanel : addon domains

Addon domain -คุณสามารถกำหนด การใช้พื้นที่เว็บไซต์ (web hosting) ร่วมกันมากกว่า 1 โดเมน  ซึ่งอาจจะมากกว่าสองชื่อ ขึ้นอยู่กับระบบจัดการพื้นที่ (control panel) ของแต่ละผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : addon domains

Cpanel - addon domains

คุณสามารถกำหนด การใช้พื้นที่เว็บไซต์ (web hosting) ร่วมกันมากกว่า 1 โดเมน
ซึ่งอาจจะมากกว่าสองชื่อ ขึ้นอยู่กับระบบจัดการพื้นที่ (control panel) ของแต่ละผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง

View Cpanel

Cpanel : Advanced zone editor

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel- -advanced zone editor เป็นการแก้ไข DNZ ZONE Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : Advanced zone editor

Cpanel - Advanced zone editor

advanced zone editor เป็นการแก้ไข DNZ ZONE ซึ่งจะแตกต่างจาก Simple Zone Editor
เนื่องจาก advanced zone editor สามารถแก้ไข เพิ่ม หรือ ลบ ได้หลายส่วน ๆ คือ A, AAAA, CNAME, SRV, and TXT DNS records.

View Cpanel

Cpanel : aliases

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-aliases กำหนดนามแฝง หรือชื่อเล่นของโดเมนเนม Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : aliases

Cpanel - aliases

aliases หน้าจอสำหรับกำหนดนามแฝง หรือชื่อเล่น ของโดเมนเนมที่สองที่ถูกชี้ไปยังบัญชีรายชื่ออีเมล์ (Email Account) ของชื่อโดเมนเนมตัวแรกที่ใช้อยู่

Alias เป็นอีเมล์ที่ไม่มีตัวตน เป็นเพียง่ตัวชี้ทางให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปที่นามแฝงนี้ (Alias) ให้ไปที่ไหนเท่านั้นเอง ดังนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบอีเมล์หรือส่งเมล์ออก โดยใช้ชื่อนามแฝง /Alias นี้ได้

View Cpanel

Cpanel : redirects

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel Cpanel- redirects เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ (redirects) ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : redirects เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ (redirects) ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

Cpanel - redirects

Redirects เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ (redirects) ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

View Cpanel

Cpanel : simple zone editor

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - simple zone editor เป็นการแก้ไข DNS ZONE อย่างง่าย สามารถแก้ไข เพิ่มหรือลบ ได้ 2 ส่วน คือ A และ CNAME Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : simple zone editor เป็นการแก้ไข DNS ZONE อย่างง่าย สามารถแก้ไข เพิ่มหรือลบ ได้ 2 ส่วน คือ A และ CNAME

Cpanel - simple zone editor

simple zone editor เป็นการแก้ไข DNS ZONE อย่างง่าย สามารถแก้ไข เพิ่มหรือลบ ได้ 2 ส่วน คือ A และ CNAME

View Cpanel

Cpanel : subdomains

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - Sub domain หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย ที่แบ่งย่อยมาจากโดเมนเนมหลัก (Domain) เช่น โดเมนหลักคือ ecomsiam.com เราสามารถสร้าง Subdomain ได้หลากหลาย เช่น domainname.ecomsiam.com ,โดเมนเนม.ecomsiam.com,webhosting.ecomsiam.com และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามการใช้งานของคุณ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : subdomains หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย

Cpanel - Sub domain

Sub domain หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย ที่แบ่งย่อยมาจากโดเมนเนมหลัก (Domain)
เช่น โดเมนหลักคือ ecomsiam.com เราสามารถสร้าง Subdomain ได้หลากหลาย อาทิเช่น domainname.ecomsiam.com ,โดเมนเนม.ecomsiam.com,webhosting.ecomsiam.com และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามการใช้งานของคุณ

View Cpanel

Web hosting Plan ใด เหมาะกับคุณ ?

เว็บโฮสติ้งคุณภาพ พร้อมใบรับรอง SSL ทีมงานสนับสนุน ดูแลดี เริ่มต้นเพียง 200 บ./เดือน

Search Domain

ป้อนชื่อโดเมนที่คุณต้องการจดทะเบียน หรือโดเมนที่โอนย้ายมาอยู่กับเรา

Email Hosting Big Data ขายดี

Email hosting พื้นที่มากถึง 10GB รายชื่ออีเมล์ 10 email ฟรี SSL เพียง 2,000 บ./ปี

email hosting big plan


Email Hosting Big Data ยอดนิยม

Email hosting พื้นที่มากถึง 20GB รายชื่ออีเมล์ 20 email ฟรี SSL เพียง 3,000 บ./ปี

email hosting big plan


Email Hosting คุ้มค่าสุดๆ

Email hosting พื้นที่มากถึง 10GB รายชื่ออีเมล์ 1 email ฟรี SSL เพียง 1,000 บ./ปี

email hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Lite Plan

Web hosting : lite plan พื้นที่มากถึง 3 GB รายชื่ออีเมล์ 15 email ฟรี! โดเมน ฟรี SSL เพียง 2,200 บ./ปี

Lite hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Advance Plan +ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

Web hosting : Advance hosting plan เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน สำหรับองค์กร รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 2,200 บาทต่อปี พื้นที่มากถึง 2 GB รายชื่ออีเมล์ 10 email

Advance hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Enterprise hosting plan+ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

Web hosting : Enterprise hosting plan เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน สำหรับองค์กร รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดรายชื่ออีเมล์

Enterprise hosting plan


vps serverเซิฟท์เวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง

VPS Hosting-Versual Private Server (vPS) เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง ecomsiam.com บริการ Vps server ไม่จำกัดจำนวนว็บไซต์...PRIVATE Name Servers ไม่จำกัดแบนด์วิด...ไม่จำกัดโดเมน (Addon host),ไม่จำกัดอีเมล์...FULL Root Access เข้าใช้งานโดยใช้สิทธิ Root...และอื่นๆอีกมากมาย รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 2,400 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดรายชื่ออีเมล์

vps hosting plan


เว็บไซต์สำเร็จรููป สร้างเว็บไซต์องค์กร ธุรกิจ

เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC แพคเกจเว็บสำเร็จรูปสุดคุ้ม สามารถเลือกใช้งานทั้งเว็บไซต์องค์กรธุรกิจ หรืออีคอมเมอร์ส รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ราคาเริ่มต้น เว็บไซต์องค์กรธุรกิจ เพียง 3300 บาท ฟรี! โดเมน ฟรี SSL ฟรี website template และอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

เว็บไซต์สำเร็จรููป สำหรับองค์กร ธุรกิจ


เว็บสำเร็จรููป Wordpress ใช้งานง่าย เพียงลากและวาง

เว็บสำเร็จรูป Wordpress สร้างเว็บไซต์ธุรกิจ พร้อมเครื่องมือจัดการเว็บไซต์แบบลากและวาง (Drag and Drop) ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายกว่าที่เคย

เว็บสำเร็จรูป พร้อม Theme และ Template Layouts ,Elements มากมาย - ใช้งานง่ายเพียงลากและวาง - เว็บสำเร็จรูปองค์กร ธุรกิจ เริ่มต้นได้ทันที ฟรี! ใบรับรอง SSL certificate ฟรี! Backup รายวัน พร้อมตัวช่วยสร้างเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ของคุณได้ตั้งแต่ วันนี้ ด้วยเว็บสำเร็จรูป Ninenic

เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม


เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC แนะนำระบบ ECommerce ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ และขายสินค้าออนไลน์ ด้วยระบบจัดการร้าน ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ราคาเริ่มต้น เว็บไซต์ร้านออนไลน์ เพียง 6,600 บาท รับส่วนลด 600 บ. จากราคาปกติ 7,200 บาท เริ่มต้นได้ทันที ฟรี SSL ฟรี website template และอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น ร้านออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ช่วยให้คุณจัดการร้าน และการกำหนดค่าต่างๆ เช่น จัดการร้าน, วิธีชำระเงิน, กำหนดค่าจัดส่งและภาษี, วิธีการจัดส่ง, สถานะการจัดส่งสินค้า, สถานะใบสั่งซื้อ, โปรไฟล์, สกุลเงิน, เพิ่มและจัดการสินค้า, หมวดหมู่สินค้า , เลือกสีธีม ตลอดจนจัดการใบสั่งซื้อ, จัดการลูกค้า, การตลาด และส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลด การจัดทำเว็บเพจ (pages) ลิงค์ (Link),ป้ายกำกับ (tags)และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถเยี่ยมชม ตัวอย่างร้านออนไลน์ ได้ที่

ตัวอย่างร้านออนไลน์.com.co.th

เว็บไซต์สำเร็จรููป ขายสินค้าออนไลน์


บริการออกแบบเว็บไซต์ Website design

บริการออกแบบเว็บไซต์ website design ให้มีความสวยงาม เริ่มต้นเพียง 4900 บ.
หยุดมองหาผู้ดูแลเว็บไซต์ ให้เหนื่อยใจ เพราะที่เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ราคาออกแบบเว็บไซต์ /web design